divendres, 29 d’agost de 2014

IDEARIL’escola Dr. Robert és una escola pública, per tant, democràtica, pluralista i oberta al nostre entorn. L’escola ofereix l’escolarització dels nens i nenes des de (P-3 a 6è), 1r curs del 2n cicle d’Educació infantil (P-3) fins a segon curs de cicle superior de primària (6è), garantint la continuïtat de l’escolaritat obligatòria a la SES Germans Vila-Riera.
L’escola té una realitat lingüística totalment normalitzada, essent el català la llengua de comunicació formal i informal. S’introdueix l’estudi del castellà des de P-3, el francès a partir del 1r curs del cicle inicial, i l’anglès a partir del 2n curs de cicle mitjà.
Des de fa molts anys, ha fet una opció decidida pel treball a favor dels valors d’estima i respecte cap a l’entorn natural completada i concretada en el Pla d’acollida. Introduïm un concepte més global d’ecologia, no solament lligada al medi natural sinó relacionada íntimament amb la xarxa social. Actualment, no considerem la possibilitat de treballar a favor d’un entorn natural molt ben conservat, on hi hagi persones que pateixen discriminació i on la nostra llengua, per exemple, estigui agonitzant.
Pensem que els nens i nenes han de basar el seu aprenentatge en la preparació per la vida i entenem que l’autonomia, la creativitat, el treball en grup, l’esforç, la constància, el compromís,... han d’estar molt presents en aquest procés. Des del centre ens comprometem a promoure aquestes constants, però solament es podran fer realitat des de la col·laboració família-escola, aspecte que cuidem amb especial atenció.
El coneixement i estima de les manifestacions culturals del nostre país són un objectiu del centre, així com l’estudi i respecte cap a d’altres cultures. Pensem que és des de l’estimació i coneixement del que ens és propi que podem entendre i respectar les diferències culturals i personals dels altres.
En tots els cursos es realitzen activitats complementàries (sortides, colònies, ...) que possibiliten l’apropament dels alumnes a les diverses realitats, objectes d’estudi i els fan part activa del seu propi procés de formació.
Disposem de servei de menjador, amb cuina pròpia. Considerem aquest servei com una extensió de l’activitat educativa i ens proposem educar els nens i nenes ajudant-los a adquirir uns hàbits saludables d’alimentació. L’associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) organitza cada curs, unes activitats extraescolars que complementen la formació dels nostres alumnes a partir de P-4.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

escola doctor robert